Menu

寶可夢劍盾 許願星500W入手方法

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp

作者:英雄王吉爾美什

來源:口袋妖怪吧

許願星500w入手指南。

首先,改時間大法,改完後去找挖礦兄弟,對話前先保存一下。

然後開始付500w挖礦,有概率出許願星。出了就切換出去改時間再挖,沒出就退出重新開檔開挖。

這樣,原價3000w的許願星只要500w就能入手,並且還有一堆道具。

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp