Menu

寶可夢劍盾 幸運蛋的獲取方式一覽

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
作者:寶可夢博士
來源:公眾號


先來到水舟鎮的餐廳,跟老闆接外賣的訂單,要連續送三次外賣才可以獲得幸運蛋.

1:第一次贈送的外賣地址是在這個地方,顧客會贈送外賣經驗糖果L.然後會餐廳接第二次的外賣訂單

2:這次的外賣訂單是這個地方,但是這次的顧客沒有給我們任何東西,然後回去找老闆接第三次外賣訂單.

3:第三次的外賣訂單是在這個綠色屋簷,

送玩三次外賣之後,再回去跟老闆交差,老闆會給我們一顆幸運蛋.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp