Menu

超級瑪利歐 3D 世界 狂怒世界 情報攻略-酷霸王的應對方法

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
來源:TGBUS

【敵人的打倒方式】


·出現關卡
城-城堡
·敵人的打倒順序
1、踢擊酷霸王扔出的炸彈,進行反擊。
·要避開火球和落地地點

在酷霸王投射的炸彈中,還混雜有它吐出的火球,所以一定要進行躲避。而且火球落地的地點會形成一團火,踩上去就會受傷,所以一定要小心。

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp