Menu

牧場物語 橄欖鎮與希望的大地 持有物品的增加方式

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp

來源:TGBUS

【在道具屋中支付金錢來增加】

第一階段             3000

第二階段(最終階段) 15000

在道具屋中支付金錢,就可以擴張持有物品的上限。一個階段可以擴張八個位置。

·道具屋的地點

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp