Menu

寶可夢 朱紫 (Pokemon Scarlet Violet) 飛天螳螂高效刷閃位置

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
作者:溫帥望

來源:NGA

位置在亂擊瀑布,具體地點是亂擊瀑布、太晶請假王延長線上的高台。

另一個方向是這樣

出生位置也是在岩壁裡,一隻只飛出來,一次平均13-15只。

因為體積較大,全部飛出來的時間比寶貝龍長一些,有時候也會被先出來的卡住,自行把控等待時間。

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp