Menu

薩爾達傳說 王國之淚 紅色丘丘膠作用及獲取方法

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
作者:瑞破受氣包

來源:遊民星空

紅色丘丘膠主要獲取途徑

擊敗火丘丘、點燃丘丘膠.。點燃通過丘丘獲得的丘丘膠可以將其變為紅色丘丘膠。紅色丘丘膠會與雷和冰產生反應。

紅色丘丘膠使用方法

攻擊紅色丘丘膠會對周圍造成火屬性傷害,想要點燃一些物體時非常方便,但是如果靠得太近會連自己一起點燃,這一點需要注意。

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp