Menu

霍格華茲的傳承 (Hogwarts Legacy) 巨怪控制支線任務攻略

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
來源:互聯網

在霍格沃茲之遺中,巨怪控制是遊戲中的一個支線任務。

在布洛克巴羅與亞利桑德拉·裡基茨對話接取任務。

跟隨指引來到目的地,找到亞利桑德拉的巨怪,阿瓦達索命帶走。這旁邊有貓狸子,多抓幾隻,日後是給武器增加特質的必備材料。

返回村子,上交任務即可。

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp